Fortsättningsgrupper för barn och föräldrar för att ge stöd till familjer med beroendeproblematik.

Projektredovisning:

Sökande organisation/er:

  • Föreningen Bona Vias Föräldrar

Beviljat bidrag:

1 232 800 kr

Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Gammelgårdsvägen 38 | 112 97 Stockholm | Tel: + 46 72 145 04 86 | kansli@ansvarforframtiden.se