Fortsättningsgrupper för barn och föräldrar för att ge stöd till familjer med beroendeproblematik.

Projektredovisning:

  • 2021-044

Sökande organisation/er:

  • Föreningen Bona Vias Föräldrar

Beviljat bidrag:

982 800 kr
Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Byängsgränd 8, 2 tr | 120 40 Årsta | Tel: +46-8-555 765 90 | saff.kansli@mhf.se