Förstudie med utgångspunkt i erfarenheter av existerande och fungerande fritidsgårdar, för att undersöka om det går att skapa liknande mötesplatser för unga vuxna på andra platser.

Projektredovisning:

Sökande organisation/er:

  • Hela Människan Jönköping

Beviljat bidrag:

150 000 kr
Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Byängsgränd 8, 2 tr | 120 40 Årsta | Tel: +46-8-555 765 90 | saff.kansli@mhf.se