Förstudie med utgångspunkt i erfarenheter av existerande och fungerande fritidsgårdar, för att undersöka om det går att skapa liknande mötesplatser för unga vuxna på andra platser.

Projektredovisning:

Sökande organisation/er:

  • Hela Människan Jönköping

Beviljat bidrag:

150 000 kr

Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Gammelgårdsvägen 38 | 112 97 Stockholm | Tel: + 46 72 145 04 86 | kansli@ansvarforframtiden.se