Förstudie för att undersöka möjligheterna i Kristinehamn till ett lågtröskelboende för personer med missbruksproblematik

Projektredovisning:

Sökande organisation/er:

  • Hela Människan Kristinehamn

Beviljat bidrag:

2018-069

Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Gammelgårdsvägen 38 | 112 97 Stockholm | Tel: + 46 72 145 04 86 | kansli@ansvarforframtiden.se