Förstudie för att undersöka möjligheterna i Kristinehamn till ett lågtröskelboende för personer med missbruksproblematik

Projektredovisning:

Sökande organisation/er:

  • Hela Människan Kristinehamn

Beviljat bidrag:

2018-069
Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Byängsgränd 8, 2 tr | 120 40 Årsta | Tel: +46-8-555 765 90 | saff.kansli@mhf.se