Första steg till att minska danska tonåringars alkoholkonsumtion. Görs genom att kartlägga föräldrars hållning och vanor gällande alkohol och utveckla och testa en metod som kan involvera föräldrar i att minska sina barns alkoholkonsumtion.

Projektredovisning:

Sökande organisation/er:

  • Alkohol & Samfund

Beviljat bidrag:

500 000 kr

Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Gammelgårdsvägen 38 | 112 97 Stockholm | Tel: + 46 72 145 04 86 | kansli@ansvarforframtiden.se