Första steg till att minska danska tonåringars alkoholkonsumtion. Görs genom att kartlägga föräldrars hållning och vanor gällande alkohol och utveckla och testa en metod som kan involvera föräldrar i att minska sina barns alkoholkonsumtion.

Projektredovisning:

  • 2022-041

Sökande organisation/er:

  • Alkohol & Samfund

Beviljat bidrag:

500 000 kr
Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Byängsgränd 8, 2 tr | 120 40 Årsta | Tel: +46-8-555 765 90 | saff.kansli@mhf.se