Forskningsstudie för att studera gränshandeln. Vad händer när gränshandelsmöjligheterna begränsas kraftigt? Jämförande studie mellan olika länder/regioner.

Projektredovisning:

Sökande organisation/er:

  • IOGT-NTO

Beviljat bidrag:

225 000 kr

Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Gammelgårdsvägen 38 | 112 97 Stockholm | Tel: + 46 72 145 04 86 | kansli@ansvarforframtiden.se