Förse målgruppen (allmänhet, relevanta tjänstemän, politiker och medlemmar) med forskningsbaserade argument som kan stärka opinionen och förtroendet för en restriktiv alkohol- och narkotikapolitik.

Projektredovisning:

  • 2022-014

Sökande organisation/er:

  • SLAN

Beviljat bidrag:

380 000 kr

Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Gammelgårdsvägen 38 | 112 97 Stockholm | Tel: + 46 72 145 04 86 | kansli@ansvarforframtiden.se