Förse målgruppen (allmänhet, relevanta tjänstemän, politiker och medlemmar) med forskningsbaserade argument som kan stärka opinionen och förtroendet för en restriktiv alkohol- och narkotikapolitik.

Projektredovisning:

  • 2022-014

Sökande organisation/er:

  • SLAN

Beviljat bidrag:

380 000 kr
Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Byängsgränd 8, 2 tr | 120 40 Årsta | Tel: +46-8-555 765 90 | saff.kansli@mhf.se