Förmå gymnasieskolan att integrera kunskap om ”de glömda barnen” (vars föräldrar missbrukar).

Projektredovisning:

Sökande organisation/er:

  • Hela Människan Skåne-Blekinge

Beviljat bidrag:

200 000 kr

Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Gammelgårdsvägen 38 | 112 97 Stockholm | Tel: + 46 72 145 04 86 | kansli@ansvarforframtiden.se