Förebygga och motverka tidig kriminalitet i utsatt stadsdel (Rosengård, Malmö) genom engagemang i en boxningsklubb

Projektredovisning:

Sökande organisation/er:

  • Malmö Boxningsklubb

Beviljat bidrag:

40 000 kr

Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Gammelgårdsvägen 38 | 112 97 Stockholm | Tel: + 46 72 145 04 86 | kansli@ansvarforframtiden.se