• Hem
  • Förebygga att ungdomar på Färöarna kommer till skada på grund av alkohol och droger och att förebygga beroende. Görs b la genom att medverka vid planering och genomförande av festivaler, gymnasiefester, avslutningsfester för niondeklassare, information via webb, och kontakt med föräldrar

Förebygga att ungdomar på Färöarna kommer till skada på grund av alkohol och droger och att förebygga beroende. Görs b la genom att medverka vid planering och genomförande av festivaler, gymnasiefester, avslutningsfester för niondeklassare, information via webb, och kontakt med föräldrar

Projektredovisning:

  • 2018-049

Sökande organisation/er:

  • Blaí Krossur Føroya

Beviljat bidrag:

500 000 kr/år
Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Byängsgränd 8, 2 tr | 120 40 Årsta | Tel: +46-8-555 765 90 | saff.kansli@mhf.se