Förebygga att ungdomar på Färöarna kommer till skada på grund av alkohol och droger och att förebygga beroende. Görs b la genom att medverka vid planering och genomförande av festivaler, gymnasiefester, avslutningsfester för niondeklassare, information via webb, och kontakt med föräldrar

Projektredovisning:

Sökande organisation/er:

  • Blaí Krossur Føroya

Beviljat bidrag:

500 000 kr/år
Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Byängsgränd 8, 2 tr | 120 40 Årsta | Tel: +46-8-555 765 90 | saff.kansli@mhf.se