Förebygga att ungdomar på Färöarna kommer till skada på grund av alkohol och droger och att förebygga beroende. Görs b la genom att medverka vid planering och genomförande av festivaler, gymnasiefester, avslutningsfester för niondeklassare, information via webb, och kontakt med föräldrar

Projektredovisning:

Sökande organisation/er:

  • Blaí Krossur Føroya

Beviljat bidrag:

500 000 kr/år

Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Gammelgårdsvägen 38 | 112 97 Stockholm | Tel: + 46 72 145 04 86 | kansli@ansvarforframtiden.se