Förebygga alkoholrelaterade problem bland unga genom att ta fram en e-utbildning som används i konfirmationsgrupper.

Projektredovisning:

Sökande organisation/er:

  • Juvente

Beviljat bidrag:

162 000 kr

Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Gammelgårdsvägen 38 | 112 97 Stockholm | Tel: + 46 72 145 04 86 | kansli@ansvarforframtiden.se