Förbereda unga föreningsmänniskor för vuxenlivet; hur man ska bli en engagerad samhällsmedborgare. Etablera en varaktig mötesplats för barn, unga och vuxna

Projektredovisning:

Sökande organisation/er:

  • Hela Människan Karlskoga

Beviljat bidrag:

500 000 kr
Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Byängsgränd 8, 2 tr | 120 40 Årsta | Tel: +46-8-555 765 90 | saff.kansli@mhf.se