Föräldrastödsprogram som vänder sig till tonårsföräldrar som tillhör målgrupperna nyanlända, nya grupper och boende i utsatta områden i Malmö och Ronneby.

Projektredovisning:

  • 2020-001

Sökande organisation/er:

  • IOGT-NTO Syd

Beviljat bidrag:

2 000 000 kr

Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Gammelgårdsvägen 38 | 112 97 Stockholm | Tel: + 46 72 145 04 86 | kansli@ansvarforframtiden.se