Följa upp den undersökning som gjordes under 2021/22 om trender och attityder i Sverige/Norge när det gäller cannabis och trafik.

Projektredovisning:

  • 2024-0075

Sökande organisation/er:

  • MA-Rusfri trafikk

Beviljat bidrag:

145 648 kr

Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Gammelgårdsvägen 38 | 112 97 Stockholm | Tel: + 46 72 145 04 86 | kansli@ansvarforframtiden.se