Fånga upp föräldrar till idrottande barn för att informera om alkoholens risker samt att påverka idrottsföreningar att ha en helnykter verksamhet.

Projektredovisning:

Sökande organisation/er:

  • Hela Människan Stockholm

Beviljat bidrag:

90 000 kr

Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Gammelgårdsvägen 38 | 112 97 Stockholm | Tel: + 46 72 145 04 86 | kansli@ansvarforframtiden.se