Ett samarbete mellan ett flertal organisationer för att samla sina resurser för att möta människor med psykisk ohälsa och/eller beroendeproblematik och få dem att delta i en gemenskap och meningsfulla aktiviteter som främjar hälsa och nykterhet.

Projektredovisning:

  • 2023-034

Sökande organisation/er:

  • Lf 2046 Plogen

Beviljat bidrag:

300 000 kr

Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Gammelgårdsvägen 38 | 112 97 Stockholm | Tel: + 46 72 145 04 86 | kansli@ansvarforframtiden.se