Ett samarbete mellan ett flertal organisationer för att samla sina resurser för att möta människor med psykisk ohälsa och/eller beroendeproblematik och få dem att delta i en gemenskap och meningsfulla aktiviteter som främjar hälsa och nykterhet.

Projektredovisning:

  • 2023-034

Sökande organisation/er:

  • Lf 2046 Plogen

Beviljat bidrag:

300 000 kr
Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Byängsgränd 8, 2 tr | 120 40 Årsta | Tel: +46-8-555 765 90 | saff.kansli@mhf.se