Etablera en vårdkedja för att hjälpa människor från missbruk till att bli inkluderade i samhället. Görs genom att bygga upp en digital plattform där människor i missbruk/beroende kan ”matchas” mot andra personer med liknande erfarenheter.

Projektredovisning:

  • 2021-053

Sökande organisation/er:

  • IOGT-NTO

Beviljat bidrag:

500 000 kr
Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Byängsgränd 8, 2 tr | 120 40 Årsta | Tel: +46-8-555 765 90 | saff.kansli@mhf.se