Etablera en vårdkedja för att hjälpa människor från missbruk till att bli inkluderade i samhället. Görs genom att bygga upp en digital plattform där människor i missbruk/beroende kan ”matchas” mot andra personer med liknande erfarenheter.

Projektredovisning:

  • 2021-053

Sökande organisation/er:

  • IOGT-NTO

Beviljat bidrag:

500 000 kr

Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Gammelgårdsvägen 38 | 112 97 Stockholm | Tel: + 46 72 145 04 86 | kansli@ansvarforframtiden.se