Erbjuda ungdomar 16-25 år en meningsfull fritid utan alkohol och andra droger

Projektredovisning:

Sökande organisation/er:

  • Smyrnaförsamlingen Göteborg

Beviljat bidrag:

100000

Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Gammelgårdsvägen 38 | 112 97 Stockholm | Tel: + 46 72 145 04 86 | kansli@ansvarforframtiden.se