Erbjuda tre livsstilsfestivaler (Sverige, Norge & Island) för att skapa förståelse för att alkoholfritt är en naturlig del av en hälsosam, hållbar och aktiv livsstil och genom det skapa/förstärka alkoholfri-normen.

Projektredovisning:

Sökande organisation/er:

  • Movendi International

Beviljat bidrag:

150 000 kr

Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Gammelgårdsvägen 38 | 112 97 Stockholm | Tel: + 46 72 145 04 86 | kansli@ansvarforframtiden.se