Erbjuda barn i åldern 7-12 år i ett utsatt område veckovisa fritidsaktiviteter med efterföljande gruppsamtal. Ge barnen kunskap om nykterhetsfrågan och hjälpa dem växa in i en helnykter livsstil.

Projektredovisning:

Sökande organisation/er:

  • Frälsningsarmén

Beviljat bidrag:

250 000 kr

Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Gammelgårdsvägen 38 | 112 97 Stockholm | Tel: + 46 72 145 04 86 | kansli@ansvarforframtiden.se