Erbjud mötesplatser där bl a dataspel är en del av utbudet.

Projektredovisning:

Sökande organisation/er:

  • Sveriges Blåbandsungdom

Beviljat bidrag:

80 000 kr

Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Gammelgårdsvägen 38 | 112 97 Stockholm | Tel: + 46 72 145 04 86 | kansli@ansvarforframtiden.se