Bygga en rattfyllerisimulator, där personer kan uppleva att köra påverkade i en realistisk trafikmiljö.

Projektredovisning:

  • 2018-068

Sökande organisation/er:

  • MHF

Beviljat bidrag:

81 000 kr

Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Gammelgårdsvägen 38 | 112 97 Stockholm | Tel: + 46 72 145 04 86 | kansli@ansvarforframtiden.se