Bidra till att ungdomar väljer en alkohol- och drogfri livsstil genom att de erbjuds en palett av olika aktiviteter.

Projektredovisning:

  • 2022-048
  • 2023-042

Sökande organisation/er:

  • IOGT-NTO Malung

Beviljat bidrag:

1 059 000 kr

Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Gammelgårdsvägen 38 | 112 97 Stockholm | Tel: + 46 72 145 04 86 | kansli@ansvarforframtiden.se