Bidra med material kring alkohol och droger till skolämnet livskunskap (på Island), med syfte att öka medvetenheten bland unga, särskilt när det kommer till alkohol, droger och trafik.

Projektredovisning:

Sökande organisation/er:

  • Brautín bindisfelag ökumanna

Beviljat bidrag:

300 000 kr
Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Byängsgränd 8, 2 tr | 120 40 Årsta | Tel: +46-8-555 765 90 | saff.kansli@mhf.se