Bidra med material kring alkohol och droger till skolämnet livskunskap (på Island), med syfte att öka medvetenheten bland unga, särskilt när det kommer till alkohol, droger och trafik.

Projektredovisning:

Sökande organisation/er:

  • Brautín bindisfelag ökumanna

Beviljat bidrag:

300 000 kr

Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Gammelgårdsvägen 38 | 112 97 Stockholm | Tel: + 46 72 145 04 86 | kansli@ansvarforframtiden.se