• Hem
  • Bidra med material kring alkohol och droger till skolämnet livskunskap (på Island), med syfte att öka medvetenheten bland unga, särskilt när det kommer till alkohol, droger och trafik.

Bidra med material kring alkohol och droger till skolämnet livskunskap (på Island), med syfte att öka medvetenheten bland unga, särskilt när det kommer till alkohol, droger och trafik.

Projektredovisning:

Sökande organisation/er:

  • Brautín bindisfelag ökumanna

Beviljat bidrag:

300 000 kr
Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Byängsgränd 8, 2 tr | 120 40 Årsta | Tel: +46-8-555 765 90 | saff.kansli@mhf.se