Besöka idrottsfolkhögskolor i Norge och hålla i temadagar om alkohol och trafik för eleverna.

Projektredovisning:

Sökande organisation/er:

  • Ung i trafikken

Beviljat bidrag:

150 000 kr
Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Byängsgränd 8, 2 tr | 120 40 Årsta | Tel: +46-8-555 765 90 | saff.kansli@mhf.se