Barn i åldern 9-12 år stärks i valet av en drogfri livsstil och fler barn som lever i familjer med missbruk eller annan utsatthet i hemmet ska upptäckas tidigt och nås av stöd.

Projektredovisning:

  • 2022-029

Sökande organisation/er:

  • Junis

Beviljat bidrag:

1 500 000 kr

Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Gammelgårdsvägen 38 | 112 97 Stockholm | Tel: + 46 72 145 04 86 | kansli@ansvarforframtiden.se