Att uppmärksamma lärare i modersmål och samhällskunskap på hur en modern information om alkohol och droger kan ske.

Projektredovisning:

Sökande organisation/er:

Beviljat bidrag:

120 000 kr

Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Gammelgårdsvägen 38 | 112 97 Stockholm | Tel: + 46 72 145 04 86 | kansli@ansvarforframtiden.se