Att uppmärksamma lärare i modersmål och samhällskunskap på hur en modern information om alkohol och droger kan ske.

Projektredovisning:

Sökande organisation/er:

Beviljat bidrag:

120 000 kr
Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Byängsgränd 8, 2 tr | 120 40 Årsta | Tel: +46-8-555 765 90 | saff.kansli@mhf.se