Att noga följa och rapportera om utvecklingen som sker i ett antal länder som nu förändrar sin narkotikapolitik. Målet är att öka kunskapen och bidra till saklig diskussion i Sverige.

Projektredovisning:

  • 2023-045

Sökande organisation/er:

  • Föreningen Drugnews

Beviljat bidrag:

300 000 kr

Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Gammelgårdsvägen 38 | 112 97 Stockholm | Tel: + 46 72 145 04 86 | kansli@ansvarforframtiden.se