Arrangera nordiskt mästerskap i gatufotboll, för människor som på olika sätt är marginaliserade, genom t ex missbruk, hemlöshet eller psykisk ohälsa.

Projektredovisning:

  • 2023-001

Sökande organisation/er:

  • Frelsearmeens rusomsorg

Beviljat bidrag:

300 000 kr

Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Gammelgårdsvägen 38 | 112 97 Stockholm | Tel: + 46 72 145 04 86 | kansli@ansvarforframtiden.se