Arrangera ett nordiskt forum i Köpenhamn för att erbjuda evidensbaserad kunskap när det gäller cannabis, samt möjligheter att möta debatten om legalisering av cannabis.

Projektredovisning:

Sökande organisation/er:

  • World Forum Against Drugs, WFAD

Beviljat bidrag:

250 000 kr

Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Gammelgårdsvägen 38 | 112 97 Stockholm | Tel: + 46 72 145 04 86 | kansli@ansvarforframtiden.se