Arrangera ett event, riktat till ungdomar i övre tonåren, med rapparen/föreläsaren/författaren Sebastian Stakset. Målet är att hjälpa unga människor att fatta kloka beslut i livet, med målet att ha en helnykter inställning.

Projektredovisning:

  • 2022-005

Sökande organisation/er:

  • Hela Människan Uppsala län

Beviljat bidrag:

10 000 kr

Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Gammelgårdsvägen 38 | 112 97 Stockholm | Tel: + 46 72 145 04 86 | kansli@ansvarforframtiden.se