Arbeta förebyggande i marginaliserade områden för att barn i åldern 9-12 år inte ska dras in i gängkriminalitet som tonåringar.

Projektredovisning:

Sökande organisation/er:

  • Frälsningsarmén

Beviljat bidrag:

400 000 kr

Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Gammelgårdsvägen 38 | 112 97 Stockholm | Tel: + 46 72 145 04 86 | kansli@ansvarforframtiden.se