Analysera och dokumentera vilka samhällsekonomiska vinster Alkolinjen bidrar till.

Projektredovisning:

  • 2021-041

Sökande organisation/er:

  • Alkohol & Samfund

Beviljat bidrag:

300 000 kr

Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Gammelgårdsvägen 38 | 112 97 Stockholm | Tel: + 46 72 145 04 86 | kansli@ansvarforframtiden.se