Alkohol- och drogförebyggande insatser på musikfestivaler mm.

Projektredovisning:

Sökande organisation/er:

  • MHF Ungdom

Beviljat bidrag:

Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Gammelgårdsvägen 38 | 112 97 Stockholm | Tel: + 46 72 145 04 86 | kansli@ansvarforframtiden.se