Alkohol- och drogförebyggande insatser på musikfestivaler mm.

Projektredovisning:

Sökande organisation/er:

  • MHF Ungdom

Beviljat bidrag:

Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Byängsgränd 8, 2 tr | 120 40 Årsta | Tel: +46-8-555 765 90 | saff.kansli@mhf.se