Vill vara först ut på nätet med nykterhetsfakta till barn och unga (15-30 år).

Projektredovisning:

Sökande organisation/er:

  • Hela Människan Jönköping

Beviljat bidrag:

70 000 kr

Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Gammelgårdsvägen 38 | 112 97 Stockholm | Tel: + 46 72 145 04 86 | kansli@ansvarforframtiden.se