StartUtvecklingsmedel

Utvecklingsmedel

Från november 2017 kommer stiftelsens huvudmän ges möjlighet att ansöka om ett utvecklingsmedel. Utvecklingsmedlen ska stärka huvudmannaorganisationerna men måste användas i linje med Stiftelsens syfte att främja den helnyktra livsstilen. De aktiviteter organisationerna använder utvecklingsmedlen till ska stärka nykterhetsidén (helnykterhet/punktnykterhet)/drogfrihet på något sätt. Det är styrelsen som bedömer och godkänner utvecklingsmedlen.

Kriterier

  • Organisationerna kan ansöka om max 500 000 kr per år i upp till fem år. Om organisationerna ansöker om en lägre summa än 500 000 SEK de första åren har de mellanskillnaden innestående till något av de senare åren inom femårsperioden.
  • De huvudmannaorganisationer som är paraplyorganisationer kan välja att rikta bidraget till en av sina medlemsorganisationer för utveckling inom nykterhets- och/eller drogområdet.
  • Ansökan ska innehålla både ett långsiktigt mål; exempelvis Var vill organisationen vara om 5 år? men också delmål. Det ska finnas en tydlig redogörelse för hur delmålen hänger ihop med det slutliga målet.
  • Målen ska vara tydliga och mätbara.
  • Organisationerna ska varje år göra en delredovisning utifrån de uppsatta målen och får efter godkänd delredovisning en ny utbetalning.OBS! Det är viktigt att du sparar ner blanketten innan du fyller i den

Använd ENDAST programmet Adobe Acrobat Reader (version 8 eller senare) och inte något annat program för att fylla i projektansökan. Äldre versioner fungerar inte - programmet är gratis och hämtas här

Ansökningarna behandlas löpande.

Inför det 3:e året arrangeras en större workshop där alla organisationerna får dela med sig av sina erfarenheter. Ny workshop när 5 år har gått.
Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Hammarby Fabriksväg 25, 8 tr | 120 30 Stockholm | Tel: +46-8-555 765 90 | saff.kansli@mhf.se