StartProjektProjektredovisning

Projektredovisning

Utbetalning

I SEK beviljade medel utbetalas enligt överenskommelse.

Delredovisning

För alla beviljade bidrag ska en delredovisning i form av lägesrapport (för projekt påbörjade aktuellt år) lämnas senast 6 månader efter angiven projektstart.OBS Det är viktigt att du sparar ner blanketten innan du fyller i den
Om du har väldigt långa texter är det enklare att bifoga en separat fil med hela texterna.


Slutredovisning

Vid beviljade bidrag förbinder sig sökande organisation att inom tre månader efter projektets slut till Stiftelsen inlämna separat redovisning och slutrapport för projektets genomförande och finansiella resultat, tillsammans med för organisationen uppdaterade handlingar i enlighet med villkoren för ansökan.

Stiftelsen förbehåller sig rätten att innehålla del av det beviljade beloppet tills slutrapport inlämnats och godkänts.

Vid ej genomfört projekt eller vid uppenbart bristfällig redovisning kan krav på återbetalning komma att ställas på bidragstagaren.OBS Det är viktigt att du sparar ner blanketten innan du fyller i den
Om du har väldigt långa texter är det enklare att bifoga en separat fil med hela texterna.


Skicka redovisningar

Skicka projektredovisningar via vanlig post till:
Stiftelsen Ansvar för Framtiden
Hammarby Fabriksväg 25
120 30 Stockholm

Och med e-post till:
saff.kansli@mhf.se

Vid frågor: saff.kansli@mhf.se
Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Hammarby Fabriksväg 25, 8 tr | 120 30 Stockholm | Tel: +46-8-555 765 90 | saff.kansli@mhf.se