StartOm stiftelsen

Om Stiftelsen Ansvar för Framtiden

Stiftelsen Ansvar för Framtiden har uppstått som ett resultat av försäljningen av nykterhetsrörelsens och frikyrkornas ömsesidiga försäkringsbolag Ansvar. Avkastning och realiserade värdestegringar på det i Stiftelsen uppkomna kapitalet skall utdelas i enlighet med Stiftelsens förordnande som ett utrymme för nyskapande och utveckling inom det drog- och socialpolitiska området.

Stiftelsen Ansvar för Framtidens syfte är att främja nordiskt samarbete och vetenskaplig forskning rörande den helnyktra livsstilen och opinionsbildning för denna samt att med denna inriktning också främja vård och fostran av barn.

Ladda ner vår svenska informationsfolder här (pdf)
Ladda ner vår norska informationsfolder här (pdf)
Ladda ner vår danska informationsfolder här (pdf)

Stiftelsen - huvudmannaorganisationer


Sverige


Norge


Danmark


Styrelsen

Vald vid representantskapsmöte 2019

Arne Winerdal
ordförande, MHF (SE)

Geir Riise
vice ordförande, MA - Rusfri Trafikk (NO)

Ann Borres-Back
IOGT-NTO (SE)

Lars-Gunnar Wettebrand
Sveriges Frikyrkosamråd (SE)

Erik Linde
Alkohol & Samfund (DK)

Nils Johan Svalastog Garnes
Actis-Rusfeltets samarbeidsorgan (NO)

Susanne Hedman Jensen
Sveriges Blåbandsförbund (SE)

Ingela Freed
Hela Människan (SE)

Elin Lundgren
IOGT-NTO (SE)

Göran Sydhage
MHF (SE)

Revisorer

Jonas Grahn, revisor
Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Ulrika Granholm Dahl, revisorssuppleant
Öhrlings PricewaterhouseCoopers
Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Byängsgränd 8, 2 tr | 120 40 Årsta | Tel: +46-8-555 765 90 | saff.kansli@mhf.se