StartProjektBeviljade projektFördelning 2019 period 1

Fördelning av disponibla medel 2019 - första perioden

Projekt
Sökande organisation
Beviljat bidrag

Suntprat Tweens Målet med projektet är att stärka barn i att själva tänka efter och säga nej till alkohol och droger. Ett material, riktat till barn i åldrarna 9-12 år, ska tas fram och ledare utbildas i detta.
Hela Människan
250 000

Informasjon om trafikkfarlige medikamenter Syftet är att ta fram och distribuera en broschyr om läkemedel som är farliga i trafiken, för att höja kunskapen om dessa.
MA-Rusfri trafikk
350 000 + 100 000

Fakta-diskussion-kultur Projektet syftar till att skapa opinion i alkoholfrågan bland unga. Genom olika typer av kulturaktiviteter levandegörs statistik och samband från de forskningsrapporter IOGT-NTO mfl. årligen publicerar.
Käpplunda-Skövde Blåbandsförening
350 000

Uppvaknandet-the movie Det gamla analoga materialet "Uppvaknandet" ersätts av en kort film som tydliggör alkoholinnehållet i vissa drycker och därigenom ökar medvetenheten om den egna alkoholkonsumtionen och minskar risken för rattfylleri.
MHF
98 210

Rattfyllerisimulator Bygga en rattfyllerisimulator, där personer kan uppleva att köra rattfulla och drograttfulla i en realistisk trafikmiljö.
MHF
81 000

Lågtröskelboende i Kristinehamn Förundersökning för att undersöka möjligheterna att starta upp och driva ett lågtröskelboende i Kristinehamn. Pilotprojekt för metodutveckling.
Hela Människan Kristinehamn
161 360

Äldres alkoholvanor och hälsa Syftet är att öka kunskapen om äldres alkoholvanor bland RPGs medlemmar. Detta görs b la genom utbildning, debattartiklar och studieresa.
Riksförbundet PensionärsGemenskap RPG
300 000

Äldres hälsa och alkohol Vidareutveckling av konceptet utifrån det senast genomförda projektet "Guldkant eller riskbruk". Innebär b la digitalisering av delar av materialet samt framtagande av informationsbroschyr om äldre och alkohol.
Hela Människan
300 000

Varför unga nykterister inte organiserar sig inom nykterhetsrörelsen? MHF-Ungdom vill undersöka fenomenet att unga människor i allt högre grad väljer bort alkohol ur sina liv, samtidigt som flera av nykterhetsrörelsens organisationer minskar i medlemstal.
MHF-Ungdom
275 000

Undersøgelse af barrierrer for overholdelse af aldersgraenser ved køb af alkohol i detailhandlen Uppföljning av Mystery Shopping-projektet. De butiker som klarat sig bäst (COOPs Irma) undersöks och målet där är samtidigt att få den olovliga försäljningen till noll.
Alkohol og Samfund
370 000

ANDT-Ett annorlunda Drömprojekt kring ANDT på ett nytt och spännande sätt i Stor-Stockholm Utvidgning/spridning av det projekt som genomförts tidigare. Önskar lyfta projektet till fler skolor, kyrkor och föreningar i Stor-Stockholm samt särgymnasiet. Starta ledarutbildning i Drömprojektet.
Equmenia
300 000
Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Byängsgränd 8, 2 tr | 120 40 Årsta | Tel: +46-8-555 765 90 | saff.kansli@mhf.se