StartProjektBeviljade projektFördelning 2017

Fördelning av disponibla medel 2017

Projekt
Sökande organisation
Beviljat bidrag

Nordisk samverkan mot drograttfylleri En samverkan mellan MHF Sverige, MA Norge och MHF Åland för att stärka och effektivisera samhällets insatser mot drograttfylleri och dess bakomliggande orsaker.
MHF
300 000


Påföljdsval och behandling vid rattfylleribrott - en granskning Projektet ska kartlägga påföljdsval och rättspraxis vid rattfylleri med särskild hänsyn till rehabilitering och behandling.
MHF
220 000

Rasta nykter Ett projekt som ska uppmuntra vägkrogar att erbjuda gästerna ett urval av alkoholfria alternativ för att få ner antalet onyktra bilförare men också ett bidrag till att dämpa den totala alkoholkonsumtionen så att alkoholskadorna minskar.
MHF
70 000

AKTA (Alkohol, Konsekvenser, Tillfällen, Ansvar) Genom att implementera undervisning om alkohol/droger i relation till trafik i alla ämnen inom ramen för ordinarie läroplan för gymnasieelever i Haninge kommun kan eleverna få insikter om vilka konsekvenser det följer på nyttjandet av alkohol/droger och också av hur alkohol/droger påverkar oss i trafiken.
MHF Haninge
500 000

Rammet av en fyllekjører MA ska etablera ett nationellt nätverk för personer som direkt eller indirekt drabbats av en trafikolycka som orsakats av alkohol/droger/läkemedel.
MA-Rusfri trafikk og livsstil
50 000

Edru Sjåfør Genom att erbjuda promilletest, faktabroschyr, vattenflaska, märke till russebuksa/studentbyxan och klistermärke för bilen hoppas MA-ungdom påverka russen/studenterna att köra edru/nyktra under russetiden/studenttiden.
MA-Ungdom
50 000

Guldkant eller riskbruk, steg 3 Målet är att äldre (60+) ska nås med information och kunna tillgodogöra sig kunskap, så att de kan göra medvetna val för att undvika riskbruk av alkohol. På längre sikt förebygga riskbruk och hos dem som redan har ett riskbruk verka för att alkoholintaget minskar eller upphör.
Hela Människan Sverige
300 000

Barnstöd Utveckla kvalitén, både vad det gäller material och ledarutbildning, i Hela Människans stödgruppsutbildning för barn som växer upp i miljöer där föräldrar och andra närstående har ett missbruk. Stort fokus ligger på att fler stödgrupper för barn och ungdomar ska komma igång efter att en ledarutbildning är genomförd.
Hela Människan Sverige
450 000

Äldres alkoholvanor och livsstil Öka kunskapen om äldres alkoholvanor och livsstil bland RPGs medlemmar samt genom opinionsbildning hos den övriga allmänheten.
RPG, Riksförbundet Pensionärsgemenskap
270 000

Tweens i Norden Förebyggande arbete bland "tweens" (9-13 år) för att förhindra att dessa hamnar i missbruk av alkohol, narkotika, spel, porr, sociala medier etc. Utvecklande av resursmaterial på hemsidan velgselv.no och nytt pedagogiskt material för Norge och övriga Norden. I ett forskningsprojekt med KIFO (Institutt for kirke, religions- och livssynsforskning) kartlägga förekomsten av och innehållet i förebyggande undervisning för barn och unga i kristna trossamfund och organisationer i Norge.
Blå Kors Norge
500 000

Ett ANnorlunda DrömprojekT Material och metodik för skolbesök (åk 3-6) med ett program som kombinerar bordsrollspel, interaktiv drama och värderingsövningar med syfte att starta samtal om grupptryck och egna val i ANDT-frågor. Kompletteras nu med en föräldraversion av programmet.
Älvsjö missionsförsamling
300 000

Utvecklade intressen - minskat behov av droger - år 3 Genom att hjälpa ungdomar att hitta sina gåvor och talanger inom kreativa ämnen i en drogfri miljö ges ungdomarna en mer meningsfull vardag och därmed en försenad alkohol- och drogdebut.
Södertörnkyrkan
250 000

Informasjon til ungdom om alkhol og drogor på Internet Utveckla en hemsida där elever själva kan söka information om alkohol och droger som ett komplement till elevmaterial och lärarhandledning i ämnet livskunskap.
Brautin-bindindisfelag ökumanna
300 000

Alkoholnormen- inte längre dold under ytan- år 3 Alkoholnormen som begrepp etableras och ifrågasätts. År 3 läggs fokus på att göra en förstudie kring möjliga prioriterade målgrupper för alkoholnormsarbetet.
IOGT-NTO
200 000

Aktuell alkoholforskning - år 6 Att med vetenskaplig tyngd sammanställa och sprida aktuella och intressanta forskningsresultat. Under 2018 sprida rapporten Alkohol & våld som blev klar 2017 och sammanställa en ny rapport för lansering i slutet av 2018.
IOGT-NTO
500 000

ETT GOTT LIV Erbjuda personer i alla åldrar som lever som anhörig/medberoende till personer med etablerat missbruk möjlighet till ETT GOTT LIV. Kombinera olika metoder som kan stödja insatserna såsom enskilda samtal, gruppsamtal, fritidsverksamhet, utbildning kring medberoende och behandling.
IOGT-NTO Göteborgs & Bohusläns distrikt
300 000

Rory - en metod som hjälper pedagoger att prata om missbruk i familjen Översätta och anpassa ett befintligt och utvärderat material för förskole- och yngre skolbarn från Skottland. Materialet handlar om när någon vuxen dricker för mycket och ger lärarna kunskap om och redskap för att upptäcka barn i familjer med missbruk, samt en icke-utpekande metod att tala om detta med alla barn.
IOGT.NTOs Juniorförbund, Junis
250 000

Nordiska Nykterhetsakademin 2.0 Genomföra Nordiska nykterhetsakademin med fyra utbildningstillfällen för NGRs medlemsorganisationer samt ett verksamhetsutvecklingsarbete i respektive organisation. Utbildningstillfällena ska öka kunskapen om sambandet mellan de olika ländernas alkohol- och narkotikapolitik, opinionsbildning, ledarskap och det "nya samhälle" där civilsamhället och personers initiativ kommer att få allt större betydelse.
NGR (Nordiska Godtemplarrådet)
400 000

Mystery shopping: Undersøgelse af ulovligt salg af alkohol til mindreårige Kartlägga omfattningen av olovlig försäljning av alkohol till barn och unga. Använda resultaten för att skapa debatt och få politiker och butiker att begränsa tillgängligheten och stoppa olovlig försäljning.
Alkohol & Samfund
500 000
Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Hammarby Fabriksväg 25, 8 tr | 120 30 Stockholm | Tel: +46-8-555 765 90 | saff.kansli@mhf.se