StartProjektAnsökan

Ansökan

Här kommer du snart kunna ladda ner:
Blankett för projektansökan från Stiftelsen Ansvar för Framtiden 2018OBS! Det är viktigt att du sparar ner blanketten innan du fyller i den
Om du har väldigt långa texter är det enklare att bifoga en separat fil med hela texterna.

Använd ENDAST programmet Adobe Acrobat Reader (version 8 eller senare) och inte något annat program för att fylla i projektansökan. Äldre versioner fungerar inte - programmet är gratis och hämtas här

INSTRUKTIONER I TVÅ STEG FÖR GILTIG ANSÖKAN

För att ansökan ska vara giltig ska den skickas in elektroniskt via e-post. Både steg 1 och 2 måste uppfyllas för att ansökan ska bli inskickad på rätt sätt och betraktas som giltig.

1. Ansökan ska skickas in elektroniskt via e-post, påskriven inkl. bilagor

Sökande organisation ombesörjer själv att scanna in underskriven ansökan samt relevanta bilagor.

E-post:
saff.kansli@mhf.se

Följande inscannade dokument utgör en komplett ansökan:
- Undertecknad ansökningsblankett.
- Organisationens stadgar.
- Senaste årsmöteshandlingar såsom verksamhets- och förvaltningsberättelse och revisionsberättelse.
- Ev. övriga uppgifter som kan vara av betydelse för bedömning av ansökan.

ANSÖKAN SKA VARA OSS TILLHANDA SENAST 24:00 den 31 maj.

2. Underskriven ansökan i original ska också skickas med vanlig post

Senast 7 dagar efter att den elektroniska ansökan skickats ska ansökningsblanketten i original vara postad. När vi har mottagit denna betraktas ansökan vara komplett. Om ni har skickat bilagor med e-post ska dessa inte skickas med vanlig post. Endast underskriven ansökningsblankett i original skickas med vanlig post. Ansökningar som inte i tid kompletterats med ansökan i original kommer ej att behandlas.

Adress:
Stiftelsen Ansvar för Framtiden
Hammarby Fabriksväg 25
SE-120 30 Stockholm

Frågor

Vid frågor skriv till stiftelsens kansli: saff.kansli@mhf.se
Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Hammarby Fabriksväg 25, 8 tr | 120 30 Stockholm | Tel: +46-8-555 765 90 | saff.kansli@mhf.se