StartProjektAnsökan

Ansökan

OBS! Det är viktigt att du sparar ner blanketten innan du fyller i den
Om du har väldigt långa texter är det enklare att bifoga en separat fil med hela texterna.

Använd ENDAST programmet Adobe Acrobat Reader (version 8 eller senare) och inte något annat program för att fylla i projektansökan. Äldre versioner fungerar inte - programmet är gratis och hämtas här

INSTRUKTIONER FÖR GILTIG ANSÖKAN

Ansökan kan antingen skickas in via e-post eller vanlig post.

Följande dokument utgör en komplett ansökan:
- Undertecknad ansökningsblankett.
- Organisationens stadgar.
- Senaste årsmöteshandlingar såsom verksamhets- och förvaltningsberättelse och revisionsberättelse.
- Ev. övriga uppgifter som kan vara av betydelse för bedömning av ansökan.

ANSÖKAN SKA VARA OSS TILLHANDA SENAST 24:00 DEN 31 JANUARI 2019.

E-post:
saff.kansli@mhf.se

Adress:
Stiftelsen Ansvar för Framtiden
Hammarby Fabriksväg 25
SE-120 30 Stockholm

Frågor

Vid frågor kontakta gärna stiftelsens kansli:
E-post: saff.kansli@mhf.se
Telefon: +46 (0)8-555 765 90
Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Hammarby Fabriksväg 25, 8 tr | 120 30 Stockholm | Tel: +46-8-555 765 90 | saff.kansli@mhf.se